Club News
  • No News reported.

Sevadham Oldage home Service by Pune Hillside

Sevadham Oldage home Service
02 Dec, 2017

Beneficiaries : 100

Cost : 20000

President : Devidas Bhalerao

Rotarian Team : NA

Non Rotary Partner : NA

Description :
सेवधाम वृद्धाआश्रम मध्ये भेट देऊन रोख २०,०००/-रूपये आणि फळे देण्यात आली. इंटरॅक्ट क्लब अॉफ उत्कर्ष स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी First aid चे दहा किटस तयार करून आश्रमातील आजी आजोबांना दिले. अनेक रोटेरीयन व शिक्षक उपस्थित होते. (02/12/2017)

Images :
Sevadham Oldage home Service Sevadham Oldage home Service

Tags:
Others